Magazyn ADR

Magazyn gazów

Aktualnie w naszym życiu wykorzystuje się w ogromnej liczbie przypadków wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne. Materiały te muszą być odpowiednio przechowywane, bo jeżeli dostaną się do atmosfery, do gleby albo do wody to mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla rośliny, jak i dla zwierząt, a także dla człowieka. Magazyn ADR musi być po pierwsze zlokalizowany w odpowiednim miejscu.

Powinno być to miejsce na uboczu, czyli nie pomiędzy zgromadzeń ludzi. Magazyn taki nie może być zlokalizowany na przykład w centrum miasta bądź miejscowości, dlatego że mogłoby dojść do wycieku substancji, które zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzi. Magazyn chemiczny musi być zlokalizowany gdzieś w oddaleniu od siedzib ludzkich, tak aby w razie ewentualnego wycieku lub wybuchu nie doszło do skażenia środowiska i tym samym nie doszło do zachorował wśród ludzi i zwierząt. Magazyn chemikaliów musi być także właściwie strzeżony. Chodzi tutaj o ochronę, która dzień i noc powinna pilnować takich składników chemicznych, które mogą być niebezpieczne. W każdym momencie może bowiem dojść do kradzieży takich składników a nie dobrze wykorzystane, mogą stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Magazyn gazów musi być strzeżony jeszcze pilnie i dlatego że wręcz mała iskra może doprowadzić do wybuchu gazu i do sporej tragedii. O ile magazyn byłby w pobliżu innych domostw, to mogłoby dojść do prawdziwego pogromu, ludzie mogliby stracić życie i swój dobytek. Stąd też tak istotne jest, ażeby zarządcy, którzy czuwają nad takimi magazynami, byli bardzo przezorni i zatrudniali tylko i jedynie wykwalifikowaną ochronę, a również zwiększa poziom zabezpieczeń. Magazyn materiałów niebezpiecznych jest miejscem, w którym należy zachować szczególne środki ostrożności. Nie można tam wchodzić bez stosownych ubrań, nie można tam palić papierosów, nie można tam stosować otwartego ognia i ogólnie rzecz biorąc jest sporo zakazów, które poprawnie zastosowane, są w stanie zwiększyć nasze bezpieczeństwo w takim miejscu. Magazyn substancji niebezpiecznych jest magazynem zwłaszcza niebezpiecznym dla człowieka. Każdy, kto tam przebywa, powinien mieć specjalną licencję ADR na styczność z takimi materiałami i powinien także dokładać wszelkich starań, ażeby sprostać wymaganiom BHP w zakresie, który przewidziany jest dla danych materiałów i przewidziany jest w regulaminie konkretnego miejsca. Nasze zdrowie i życie jest zbyt cenne, by poświęcać je przez nieuwagę albo przez to, że bagatelizujemy jakieś ważne wytyczne. To mogłoby się dla nas i dla innych ludzi skończyć tragicznie.
Zobacz: magazyn chemikaliów.