Czy każdy może skorzystać z faktoringu

Faktoring dla firm to wygodne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie płatnościami przy pomocy zewnętrznego podmiotu, którym jest faktor. Polega na tym, że należność za fakturę cedowana jest na faktora i on opłaca ją od razu. Dzięki temu można wystawiać faktury z długim terminem płatności a należność za nie w całości albo częściowo otrzymać od faktora od razu.

Daje możliwość to zachować płynność finansową i elastyczność względem kontrahentów, którzy mają dużo czasu na zapłatę faktury. Faktoring jest również wyjściem bezpiecznym. Firma faktoringowa testuje kontrahentów pod kątem płynności finansowej. Dzięki temu można posiadać pewność, że należność na pewno zostanie opłacona. Poza tym do obowiązków faktora powinno się ściągnięcie należności, w tym wysyłanie ponagleń oraz wezwań do zapłaty. Tym samym przejmuje część obowiązków związanych z obsługą należności. O ile firma decyduje się na faktoring z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie. Jeśli nie spłaci on należności, będzie musiała ją pokryć na rzecz faktora. Przy faktoringu bez regresu, ryzyko niewypłacalności faktor bierze na siebie. Prócz tego wyróżnić można faktoring jawny, w którym odbiorcy faktur informowani są o cesji należności oraz faktoring cichy, gdy cesji należności nie ma. W tej sytuacji faktor nie ma sposobności sprawdzić, czy płatnik jest rzetelny, więc znacznie więcej ryzykuje, podejmując się faktoringu. Z faktoringiem związanych jest kilka kosztów, które ponosi faktorant, czyli ten, kto zgłasza się do firmy faktoringowej. Najczęściej jest to koszt ubezpieczenia i prowizja od kwoty, która jest przedmiotem umowy. Zwykle prowizja wynosi kilka procent za właściwie każde 30 dni świadczenia usługi. Niektóre firmy zamiast faktoringu wybierają kredyt obrotowy, niemniej jednak trudniej go uzyskać. Z faktoringu mogą korzystać firmy, które dopiero co powstały i nie mają żadnej historii kredytowej. Faktoring nie jest też przez banki definiowany jako ustalenie, więc nie obniża zdolności kredytowej. Pod kątem kosztów faktoring także bywa korzystniejszy.

Warto sprawdzić: faktoring co to.