Uprawnienia w branży budowlanej

Branża budowlana oferuje sporo ciekawych miejsc zatrudnienia, które związane są także z wysokimi wypłatami. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że wiele pracowników biznesie budowlanej decyduje się na poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie dodatkowych uprawnień, które umożliwiają wykonywanie samodzielnych prac technicznych w budownictwie, w zakresie projektowania lub też kierowanie pracami budowlanymi. Należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane wydawane są przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, która odpowiada za przeprowadzenie egzaminu, który organizowane są dwa razy w ciągu roku, w maju oraz w listopadzie.

Powinniśmy posiadać świadomość, że taki egzamin składa się z dwóch etapów, pierwsza część to test jednokrotnego wyboru, następna część to egzamin ustny zdawany przez odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Uprawnienia w branży budowlanej – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Na początku powinno się wyjaśnić, że uprawnienia budowlane to certyfikat, który właściciela uprawnia do wykonywania samodzielnych prac w budownictwie. By uzyskać taki certyfikat, trzeba przede wszystkim zdać pozytywnie obie części egzaminu organizowanego przez okręgowe izby Inżynierów Budownictwa. Warto dodać jednakże o tym, że do takiego egzaminu w prawidłowy sposób powinno się się przygotować. Niewątpliwie idealnym wyjściem jest korzystanie z skryptu komputerowego czy też aplikacji mobilnej, która zawiera aktualną podstawę pytań, które pojawią się na dalszej sesji egzaminacyjnej Warto zatem skorzystać z usług firm szkoleniowych, które oferują takie praktyczne rozwiązania jak aplikacje oraz programy do nauki, które zawierają pełną podstawę pytań wraz z wyjaśnieniami. Korzystając z takiego kodu z pewnością będziemy świetnie przygotowani zarówno do części pisemnej jak też ustnej egzaminu. Warto wspomnieć także o tym, że uprawnienia budowlane są nadawane tylko osobom fizycznym, które spełniają wymogi dotyczące odpowiedniego tytułu zawodowego kierunkowego jak też należycie długiego stażu zawodowego w budownictwie. Dodatkowo, uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi a także do projektowania. W obrębie tych dziedzinie odznacza się szereg specjalności, w głównej mierze specjalność inżynieryjną oraz konstrukcyjno-budowlaną.

Zobacz: uprawnienia budowlane.